Disclaimer

Informatie en teksten (ook gedeeltelijk), fotomateriaal zijn eigendom van kajakotter.be, tenzij anders vermeld. De rechten hiervan berusten bij kajakotter.be.

Voor uitsluitend eigen gebruik kan u vrij van deze gegevens gebruik maken.


Promotionele publicaties, voor handelsdoeleinden in gedrukte of digitale vorm met teksten, foto's of informatie van kajakotter.be zijn niet toegestaan tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Met de meeste zorg wordt de site samengesteld, maar voor eventuele fouten of gewijzigde situaties kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Kajakotter.be behoudt ten allen tijde het recht om de inhoud van de site om welke reden dan ook te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.


Diverse pagina's op kajakotter.be maken gebruik van externe hulpbronnen, of bevatten (meerdere) links die leiden naar informatie of hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden. Hierover kan kajakotter.be geen controle uitoefenen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de gelinkte sites of werking van de hulpbronnen. Als bezoeker van kajakotter.be bent u zelf verantwoordelijk de informatie over wettelijke aspecten en privacybeleid op de gelinkte sites en hulpbronnen te controleren en na te leven.

Koningsplein 30

9220 Moerzeke

Tel:052/47.35.72


Molenstraat 4

9220 Moerzeke

Tel:052/49.92.20

Kleinzand, 31

9200 Grembergen

Dendermonde

Tel: 052/25.84.84

Fax: 052/25.84.80


De Voederhoeve

Tramstraat 24

9220 Moerzeke

Tel: 052/48.04.16

disclaimer