Sportbeleidsplan 2022

Sportbeleidsplan 2022Inleiding


Midden 1989 werd de Kano-Kajakclub Otter officieel opgericht door enkele enthousiastelingen.  In die tijd werden de wilde wateren in de Ardennen nog getemd in een “slalom”.  Het aantal watertjes, welke we toen doorzwommen hebben, leken eindeloos.


Wildwater in de Ardennen is nog steeds aan de orde, echter de kajaks werden steeds kleiner en kleiner.  Jaarlijks staat een uitstap naar de Franse wildwaterpiste op het programma.  Ook toertochten worden niet ontzien.  Het jaarlijks organiseren van het Canadees Treffen in Clairmarais in Frankrijk tijdens het paasweekend is hiervan een mooi resultaat.  Ook een overlevingsweekend in de Ardennen gaat jaarlijks door.  Met een tent, eten en slaapzak in Canadezen geladen trekken we gedurende 2 dagen erop uit om te varen op de Semois.

Kajakotter is een vereniging met een duidelijk eigen karakter, waar gezelligheid en sportiviteit worden gecombineerd, waar waarden en normen worden hooggehouden en plezier hoog in het vaandel staat.


Met dit beleidsplan willen wij een kader neerleggen. Het moet een richtlijn zijn, een houvast, waar de vereniging in het geheel zicht herkent.


Hoofddoelstelling


Het realiseren van een gezellige, georganiseerde omgeving om jong en oud de mogelijkheid te geven op een sportieve manier kennis te maken van de kano- en kajaksport in de ruimste betekenis : toervaren, brandingvaren, zeekajakken, wildwater, ….


Doelstellingen :

•Het inrichten en handhaven van een goede organisatie

•Verdere aangroei van nieuwe leden is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze club

•Begeleiden van jeugd en nieuwe leden

•Jeugd en jongvolwassenen aantrekken

•Continu het beleid evalueren en verbeteren

•Jaarlijks opstellen van een plan tijdens de jaarlijkse algemene infovergadering

•Uitbreiden van activiteiten en aandacht voor interesses en voorstellen van alle leden

•Continu acties ondernemen om dit plan bij te stellen volgens de noden en wensen van onze leden.Strategie :

•Kajakotter is een vereniging met een duidelijk eigen karakter, waar gezelligheid en sportiviteit worden gecombineerd, waar waarden en normen worden hooggehouden en plezier centraal staat.

•Een gebruiksvriendelijke website sinds midden 2008 wordt continu geupdate en moet een uithangbord zijn .  Via dit medium willen wij onze sport promoten en nieuwe leden aanwerven.  Voornamelijk de jeugd trachten te bereiken.

•Ook op vlak van de aanvullende informatieve functie van de website is het de bedoeling verder te werken naar het snel “on line” plaatsen van actuele informatie, activiteiten, vaarverslagen,…

•Eskimoteercursussen : om de 14 dagen in het zwembad Olympos te Dendermonde

•Eskimoteercursussen tijdens de zomermaanden in het openluchtzwembad te Hamme, waar iedere Hammenaar welkom is.

•Deelnemen aan de week van de sportclub

•Ook drempelverlagende maatregelen een ledenvriendelijk beleid creëren : als kennismaking zal ieder kandidaat lid volledig gratis begeleid worden alsook het clubmateriaal gratis mogen gebruiken gedurende de eerste 2 sessies.

•Daarna wordt het clubmateriaal aan democratische prijzen ter beschikking gesteld.  Zie hiervoor onze website.

•Eigen clubauto !  Gratis transport van het clublokaal naar het zwembad en terug.  Eveneens bij georganiseerde tochten in de Ardennen, Frankrijk, Nederland, Duitsland zorgt de club voor het transport + chauffeur tegen democratische prijzen.

•Het jeugdbestuur heeft als taak de jeugd, door persoonlijke begeleiding tijdens de oefensessies in het zwembad, te laten proeven van de kajaksport in het algemeen en het wildwater in het bijzonder.

•Wij leggen geen beperkingen op in het aanwerven van nieuwe leden.  Echter de leden en ouders dienen te participeren binnen de vereniging en moeten aan zekere plichten voldoen welke gestipuleerd zijn in de statuten en het intern reglement.

•Openstaan voor nieuwe ideeën en dit door een soort ideeënbus : ten allen tijde kan ieder lid voorstellen doen.  Een belangrijke opdracht van het bestuur ligt er in om naar de leden en sympathisanten te luisteren en op basis hiervan beslissingen te nemen.

•Jaarverslag tijden de jaarlijkse infovergadering : evaluatie beleid, onderzoek naar tevredenheid bij alle leden en mogelijkheid om voorstellen te formuleren.

•Het individueel belang wordt gerespecteerd, maar dit mag niet ten koste gaan van het verenigingsbelang van de club.

•Verschillende disciplines in de kanosport krijgen de aandacht, evenwichtig verdeeld over wildwater, toervaren, brandingvaren en allerhande nevenactiviteiten.


Bestuur :

•Bestuursleden : co-voorzitters, secretaris, penningmeester, verantwoordelijke faciliteiten & disciplines 

•Jeugdbestuursleden, -begeleiders : 2 bestuursleden, begeleiders


Nevenactiviteiten :

Het beleid is erop gericht om, naast de kano- en kajaksport, de nodige nevenactiviteiten te organiseren met de bedoeling familie en vrienden van de leden ook te betrekken met het leven en welzijn van de club.  Deze evenementen zorgen ook voor een extra duitje in de clubkas.  Een aanzienlijk aantal evenementen heeft een jaarlijks terugkerend karakter, zoals mountainbiken, familieweekends, fietstochten, wandelen, halloweentochten, spaghettieavond, mosseltochten, receptie,…


Clubmateriaal :

De club heeft voldoende materiaal ter beschikking om alle leden te laten deelnemen aan elke clubactiviteit of een andere activiteit mits toestemming van alle bestuursleden.

Wanneer mocht blijken dat er nood is aan nieuw materiaal dan zal het voorstel tot aanschaffing worden besproken op de maandelijkse bestuursvergadering.


Financiën :

Het beheer van de financiën geschiedt volledig in eigen beheer onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.  Op de maandelijkse bestuursvergaderingen wordt de kaspositie besproken.

De financiële toestand van de club in 2022 is gezond. 

Ledenwerving blijft een topprioriteit en zorgt voor voortbestaan van de club. 

Nevenactiviteiten zoals wafelenbak, spaghettiavonden en mosseltochten moeten zorgen voor extra inkomsten.

Eveneens nieuwe sponsors moeten worden gevonden !

Dankzij een gezonde financiële toestand willen we voor onze leden de prijzen voor drankbonnetjes in onze kantine en de tussenkomst voor het vervoer/km niet verhogen.


Conclusie :

Huidig beleidsplan is zoals ieder jaar ambitieus, maar is eigen aan de persoonlijkheid van het huidig clubbestuur.

Met het nodige enthousiasme en de steun van de vele medewerkers zijn we ervan overtuigd dit plan tot een goed einde te kunnen brengen.  Om enigszins overzichtelijk te houden zullen we alle voorziene plannen in onze doelstelling opnemen.


Het Bestuur.Koningsplein 30

9220 Moerzeke

Tel:052/47.35.72


Molenstraat 4

9220 Moerzeke

Tel:052/49.92.20

Kleinzand, 31

9200 Grembergen

Dendermonde

Tel: 052/25.84.84

Fax: 052/25.84.80


De Voederhoeve

Tramstraat 24

9220 Moerzeke

Tel: 052/48.04.16